преглед

на търг

2950-2612

Търг 2950-2612 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1708-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 15, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 11

Общо: 74м³

Начална цена: 6409.18 лв.

Стъпка: 128 лв.

Гаранция: 320 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: