преглед

на търг

2777-2039

Търг 2777-2039 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 1527-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 12, ОЗМ: 9

Общо: 53м³

Начална цена: 3859.69 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 193 лв.

Първа дата: 03.08.2016, 11:00

Втора дата: 10.08.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване