преглед

на търг

2950-2611

Търг 2950-2611 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1706-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 90, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 1

Общо: 93м³

Начална цена: 8444.97 лв.

Стъпка: 169 лв.

Гаранция: 422 лв.

Първа дата: 13.09.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: