преглед

на търг

2960-2609

Търг 2960-2609 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1711-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 151, Средна: 59, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 73

Общо: 289м³

Начална цена: 24659.38 лв.

Стъпка: 247 лв.

Гаранция: 1233 лв.

Първа дата: 08.09.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване