Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-2609

Търг 2960-2609 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1711-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 151, Средна: 59, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 73

Общо: 289м³

Начална цена: 24659.38 лв.

Стъпка: 247 лв.

Гаранция: 1233 лв.

Първа дата: 08.09.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване