преглед

на търг

2960-2038

Търг 2960-2038 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1624-2E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 451, Средна: 45, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 88

Общо: 584м³

Начална цена: 53844.40 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 2692 лв.

Първа дата: 28.07.2016, 11:00

Втора дата: 04.08.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване