Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2960-2038

Търг 2960-2038 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1624-2E

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 451, Средна: 45, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 88

Общо: 584м³

Начална цена: 53844.40 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 2692 лв.

Първа дата: 28.07.2016, 11:00

Втора дата: 04.08.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване