преглед

на търг

2960-2599

Търг 2960-2599 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1722-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см

Дървесина (м³): Едра: 384, Средна: 37, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 60, ОЗМ: 70

Общо: 551м³

Начална цена: 52941.13 лв.

Стъпка: 530 лв.

Гаранция: 2647 лв.

Първа дата: 25.08.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване