преглед

на търг

2960-2597

Търг 2960-2597 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1618-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 92, Средна: 33, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 12

Общо: 137м³

Начална цена: 12280.44 лв.

Стъпка: 123 лв.

Гаранция: 614 лв.

Първа дата: 25.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване