преглед

на търг

2960-2596

Търг 2960-2596 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1602-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 16, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 54, ОЗМ: 64

Общо: 266м³

Начална цена: 21224.24 лв.

Стъпка: 213 лв.

Гаранция: 1061 лв.

Първа дата: 25.08.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване