преглед

на търг

2730-2595

Търг 2730-2595 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 1705

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 20м³

Начална цена: 1820.60 лв.

Стъпка: 40 лв.

Гаранция: 91 лв.

Първа дата: 22.08.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи: