преглед

на търг

2960-2037

Търг 2960-2037 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1606-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ела

Дървесина (м³): Едра: 147, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 23

Общо: 170м³

Начална цена: 18811.95 лв.

Стъпка: 170 лв.

Гаранция: 941 лв.

Първа дата: 28.07.2016, 11:30

Втора дата: 04.08.2016, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване