преглед

на търг

2825-2594

Търг 2825-2594 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1723

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 267, Средна: 47, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 35, ОЗМ: 24

Общо: 396м³

Начална цена: 20887.00 лв.

Стъпка: 626 лв.

Гаранция: 1044 лв.

Първа дата: 22.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване