преглед

на търг

2950-2593

Търг 2950-2593 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1717-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 21, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 75м³

Начална цена: 7133.70 лв.

Стъпка: 143 лв.

Гаранция: 357 лв.

Първа дата: 16.08.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване