преглед

на търг

2900-7204

Търг 2900-7204 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2424-Е-1

Дата на публикуване: 22.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 250, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 250м³

Начална цена: 44653.00 лв.

Стъпка: 447 лв.

Гаранция: 2233.00 лв.

Първа дата: 12.03.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2024

Документация за провеждане на търг

22.02.2024

Проекто-договор

22.02.2024

Протокол от проведен търг

14.03.2024

Договор

22.03.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.03.2024