преглед

на търг

2950-2591

Търг 2950-2591 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1719-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 122, Средна: 49, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 171м³

Начална цена: 15028.94 лв.

Стъпка: 301 лв.

Гаранция: 751 лв.

Първа дата: 16.08.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване