преглед

на търг

2900-7202

Търг 2900-7202 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2421-Е-1

Дата на публикуване: 22.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 74, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 74м³

Начална цена: 13919.40 лв.

Стъпка: 139 лв.

Гаранция: 696.00 лв.

Първа дата: 08.03.2024, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2024

Документация за провеждане на търг

22.02.2024

Проекто-договор

22.02.2024