преглед

на търг

2777-7197

Търг 2777-7197 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2320-7

Дата на публикуване: 21.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 88м³

Начална цена: 13830.95 лв.

Стъпка: 138 лв.

Гаранция: 692.00 лв.

Първа дата: 07.03.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.02.2024

Документация за провеждане на търг

21.02.2024

Проекто-договор

21.02.2024

Протокол от проведен търг

08.03.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.03.2024