преглед

на търг

2950-2590

Търг 2950-2590 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1716-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 221, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 11

Общо: 245м³

Начална цена: 25653.97 лв.

Стъпка: 513 лв.

Гаранция: 1283 лв.

Първа дата: 16.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване