преглед

на търг

2950-2589

Търг 2950-2589 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-7/1611-6

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 194, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 5, ОЗМ: 38

Общо: 250м³

Начална цена: 23423.55 лв.

Стъпка: 468 лв.

Гаранция: 1171 лв.

Първа дата: 15.08.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване