преглед

на търг

2950-2588

Търг 2950-2588 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1706-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 279, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 46

Общо: 337м³

Начална цена: 29791.11 лв.

Стъпка: 596 лв.

Гаранция: 1490 лв.

Първа дата: 15.08.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване