преглед

на търг

2900-7171

Търг 2900-7171 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2411

Дата на публикуване: 12.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 499, ОЗМ: 0

Общо: 499м³

Начална цена: 33119.00 лв.

Стъпка: 331 лв.

Гаранция: 1656.00 лв.

Първа дата: 01.03.2024, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.02.2024

Документация за провеждане на търг

12.02.2024

Проекто-договор

12.02.2024

Протокол от проведен търг

01.03.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.03.2024