преглед

на търг

2950-2587

Търг 2950-2587 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1701-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 85, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 11

Общо: 99м³

Начална цена: 9474.19 лв.

Стъпка: 189 лв.

Гаранция: 474 лв.

Първа дата: 15.08.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване