преглед

на търг

2760-7161

Търг 2760-7161 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2418-П1

Дата на публикуване: 09.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 110, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 110м³

Начална цена: 15394.00 лв.

Стъпка: 154 лв.

Гаранция: 770.00 лв.

Първа дата: 27.02.2024, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.02.2024

Документация за провеждане на търг

09.02.2024

Проекто-договор

09.02.2024