преглед

на търг

2900-7160

Търг 2900-7160 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2420-E-7

Дата на публикуване: 09.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 84, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 11, ОЗМ: 44

Общо: 139м³

Начална цена: 17430.00 лв.

Стъпка: 174 лв.

Гаранция: 872.00 лв.

Първа дата: 27.02.2024, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.02.2024

Документация за провеждане на търг

09.02.2024

Проекто-договор

09.02.2024