преглед

на търг

2595-7159

Търг 2595-7159 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2309-1

Дата на публикуване: 09.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб, дгл, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 61, Средна: 67, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 14, ОЗМ: 0

Общо: 144м³

Начална цена: 14644.00 лв.

Стъпка: 146 лв.

Гаранция: 732.00 лв.

Първа дата: 27.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.02.2024

Документация за провеждане на търг

09.02.2024

Проекто-договор

09.02.2024