преглед

на търг

2595-7158

Търг 2595-7158 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 230107

Дата на публикуване: 09.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 17, ОЗМ: 0

Общо: 38м³

Начална цена: 3819.00 лв.

Стъпка: 38 лв.

Гаранция: 191.00 лв.

Първа дата: 27.02.2024, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.02.2024

Документация за провеждане на търг

09.02.2024