преглед

на търг

2950-2586

Търг 2950-2586 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1700-5

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 5

Общо: 52м³

Начална цена: 4729.00 лв.

Стъпка: 95 лв.

Гаранция: 236 лв.

Първа дата: 15.08.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване