преглед

на търг

2960-2036

Търг 2960-2036 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1604-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 286, Средна: 6, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 74

Общо: 366м³

Начална цена: 35913.65 лв.

Стъпка: 370 лв.

Гаранция: 1796 лв.

Първа дата: 28.07.2016, 12:00

Втора дата: 04.08.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване