преглед

на търг

2900-7157

Търг 2900-7157 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2420-E-6

Дата на публикуване: 02.02.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 8, ОЗМ: 38

Общо: 123м³

Начална цена: 15588.00 лв.

Стъпка: 156 лв.

Гаранция: 779.00 лв.

Първа дата: 20.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.02.2024

Документация за провеждане на търг

02.02.2024

Проекто-договор

02.02.2024

Протокол от проведен търг

20.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.02.2024