преглед

на търг

2460-2585

Търг 2460-2585 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 623, Средна: 767, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 90, ОЗМ: 0

Общо: 1497м³

Начална цена: 48936.00 лв.

Стъпка: 490 лв.

Гаранция: 2447 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ