преглед

на търг

2730-7144

Търг 2730-7144 - ДГС СИМИТЛИ

Обект No. 2419 MT

Дата на публикуване: 26.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп, яв, ива

Дървесина (м³): Едра: 196, Средна: 203, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 689, ОЗМ: 284

Общо: 1423м³

Начална цена: 87420.00 лв.

Стъпка: 874 лв.

Гаранция: 4371.00 лв.

Първа дата: 13.02.2024, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.01.2024

Документация за провеждане на търг

26.01.2024

Проекто-договор

26.01.2024

Протокол от проведен търг

13.02.2024

Договор

16.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.02.2024