преглед

на търг

2900-7143

Търг 2900-7143 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2420-Е-5

Дата на публикуване: 26.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 112, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 12

Общо: 130м³

Начална цена: 17143.00 лв.

Стъпка: 171 лв.

Гаранция: 857.00 лв.

Първа дата: 13.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.01.2024

Документация за провеждане на търг

26.01.2024

Проекто-договор

26.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.02.2024