преглед

на търг

2460-2584

Търг 2460-2584 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 337, Средна: 362, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 56, ОЗМ: 0

Общо: 763м³

Начална цена: 25565.50 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 1278 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ