преглед

на търг

2777-7135

Търг 2777-7135 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. ЦС-3

Дата на публикуване: 24.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, чб, ела

Дървесина (м³): Едра: 91, Средна: 1, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 92м³

Начална цена: 18427.65 лв.

Стъпка: 184 лв.

Гаранция: 921.00 лв.

Първа дата: 09.02.2024, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2024

Документация за провеждане на търг

24.01.2024

Проекто-договор

24.01.2024

Протокол от проведен търг

12.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2024