преглед

на търг

2777-7134

Търг 2777-7134 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2320-5

Дата на публикуване: 24.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 100м³

Начална цена: 15400.00 лв.

Стъпка: 154 лв.

Гаранция: 770.00 лв.

Първа дата: 09.02.2024, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.01.2024

Документация за провеждане на търг

24.01.2024

Проекто-договор

24.01.2024

Протокол от проведен търг

12.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2024