преглед

на търг

2460-2582

Търг 2460-2582 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 867, ОЗМ: 0

Общо: 869м³

Начална цена: 30473.00 лв.

Стъпка: 310 лв.

Гаранция: 1524 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване