Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2460-2582

Търг 2460-2582 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 2, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 867, ОЗМ: 0

Общо: 869м³

Начална цена: 30473.00 лв.

Стъпка: 310 лв.

Гаранция: 1524 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване