преглед

на търг

2760-7112

Търг 2760-7112 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2402-1

Дата на публикуване: 19.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, чб, бк, чел

Дървесина (м³): Едра: 992, Средна: 160, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 36

Общо: 1237м³

Начална цена: 197670.00 лв.

Стъпка: 1977 лв.

Гаранция: 9884.00 лв.

Първа дата: 09.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.01.2024

Документация за провеждане на търг

19.01.2024

Проекто-договор

19.01.2024

Протокол от проведен търг

09.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.02.2024