преглед

на търг

2760-7113

Търг 2760-7113 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2416-1

Дата на публикуване: 19.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 237, Средна: 53, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 28

Общо: 322м³

Начална цена: 49140.00 лв.

Стъпка: 491 лв.

Гаранция: 2457.00 лв.

Първа дата: 09.02.2024, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.01.2024

Документация за провеждане на търг

19.01.2024

Проекто-договор

19.01.2024

Протокол от проведен търг

09.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.02.2024