преглед

на търг

2900-7111

Търг 2900-7111 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2420-Е-3

Дата на публикуване: 19.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 134, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 14, ОЗМ: 14

Общо: 162м³

Начална цена: 20915.00 лв.

Стъпка: 209 лв.

Гаранция: 1046.00 лв.

Първа дата: 06.02.2024, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.01.2024

Документация за провеждане на търг

19.01.2024

Проекто-договор

19.01.2024

Протокол от проведен търг

06.02.2024

Договор

09.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.02.2024