преглед

на търг

2460-2580

Търг 2460-2580 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 506, ОЗМ: 0

Общо: 506м³

Начална цена: 17710.00 лв.

Стъпка: 180 лв.

Гаранция: 886 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване