преглед

на търг

2900-7098

Търг 2900-7098 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2420-Е-2

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 103, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 14, ОЗМ: 40

Общо: 157м³

Начална цена: 19779.00 лв.

Стъпка: 198 лв.

Гаранция: 989.00 лв.

Първа дата: 30.01.2024, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

30.01.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.01.2024