преглед

на търг

2900-7097

Търг 2900-7097 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2441

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, дб

Дървесина (м³): Едра: 138, Средна: 550, Дребна: 52

Дърва (м³): За огрев: 355, ОЗМ: 14

Общо: 1109м³

Начална цена: 50663.00 лв.

Стъпка: 507 лв.

Гаранция: 2533.00 лв.

Първа дата: 31.01.2024, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

01.02.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2024