преглед

на търг

2900-7096

Търг 2900-7096 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2436

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 232, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 209, ОЗМ: 0

Общо: 484м³

Начална цена: 17245.00 лв.

Стъпка: 172 лв.

Гаранция: 862.00 лв.

Първа дата: 31.01.2024, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

01.02.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2024