преглед

на търг

2900-7095

Търг 2900-7095 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2435

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 182, Дребна: 42

Дърва (м³): За огрев: 189, ОЗМ: 0

Общо: 432м³

Начална цена: 16455.00 лв.

Стъпка: 165 лв.

Гаранция: 823.00 лв.

Първа дата: 31.01.2024, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

01.02.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2024