преглед

на търг

2900-7094

Търг 2900-7094 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2434

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, дб

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 350, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 414, ОЗМ: 0

Общо: 887м³

Начална цена: 35964.00 лв.

Стъпка: 360 лв.

Гаранция: 1798.00 лв.

Първа дата: 31.01.2024, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

01.02.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2024