преглед

на търг

2460-2579

Търг 2460-2579 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1706

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 686, ОЗМ: 0

Общо: 686м³

Начална цена: 24010.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1201 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ