преглед

на търг

2900-7093

Търг 2900-7093 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2433

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 211, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 201, ОЗМ: 0

Общо: 463м³

Начална цена: 18600.00 лв.

Стъпка: 186 лв.

Гаранция: 930.00 лв.

Първа дата: 31.01.2024, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

01.02.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2024