преглед

на търг

2900-7092

Търг 2900-7092 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2432

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 79, Средна: 450, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 377, ОЗМ: 0

Общо: 934м³

Начална цена: 41811.00 лв.

Стъпка: 418 лв.

Гаранция: 2091.00 лв.

Първа дата: 31.01.2024, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

01.02.2024

Договор

22.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2024