преглед

на търг

2900-7091

Търг 2900-7091 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2431

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 57, Средна: 437, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 405, ОЗМ: 0

Общо: 942м³

Начална цена: 38630.00 лв.

Стъпка: 386 лв.

Гаранция: 1932.00 лв.

Първа дата: 31.01.2024, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

01.02.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2024

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

21.02.2024