преглед

на търг

2900-7090

Търг 2900-7090 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2430

Дата на публикуване: 12.01.2024

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, ак

Дървесина (м³): Едра: 43, Средна: 115, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 125, ОЗМ: 0

Общо: 289м³

Начална цена: 14205.00 лв.

Стъпка: 142 лв.

Гаранция: 710.00 лв.

Първа дата: 31.01.2024, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.01.2024

Документация за провеждане на търг

12.01.2024

Проекто-договор

12.01.2024

Протокол от проведен търг

01.02.2024

Договор

14.03.2024

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

01.02.2024

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

21.02.2024