преглед

на търг

2460-2577

Търг 2460-2577 - ДГС ТРЪН

Обект No. 1704

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 706, ОЗМ: 0

Общо: 706м³

Начална цена: 24710.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1236 лв.

Първа дата: 17.08.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ